सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

तपाईंको नाम (जरूरी)

तपाईंको ईमेल (जरूरी)

तपाईंको फोन (जरूरी)

विषय

तपाईंको सन्देश

[recaptcha id:recaptcha class:recaptcha]

जिल्ला विकास सामितिको कार्यालय बैतडी

सुचना अधिकारी

ठेगाना: बैतडी १

फोन: ०९५-५२०१४४, ५२००५२,५२०१७८,५२०१७६,५२०४५६

ईमेल: ddcbaitadi@gmail.com

नक्सा


Skip to toolbar