“जनताको संबिधान : जनताकै माझमा” प्रचार प्रसार अभियान

२०७२ मार्ग २१ देखि पौष २० गते सम्म

गा.वि.स. तथा जिल्ला स्तरीय कार्यक्रम संचालन विवरण

सि.नं. जिल्ला गा.वि.स.को नाम मिति कार्यक्रम संचालन हुने स्थान प्रमुख अतिथिको नाम कैफियत
१. बैतडी द.न.पा. १, जि.वि.स. २०७२ पौष १२ गते खुल्ला मंच बैतडी माननिय श्री नर वहादुर चन्द
२. देहिमाण्डौ गा.वि.स. २०७२ पौष १४ गते गा.वि.स. भवन
३. गुरुखोला गा.वि.स. २०७२ पौष १७ गते गा.वि.स. भवन
४. सिध्देश्वर गा.वि.स. २०७२ पौष १८ गते गा.वि.स. भवन
  ५. बाँकि सबै गा.वि.स. तथा न.पा. हरुमा स्थानिय FM मार्फत ब्यापक रुपमा प्रचार प्रसार तथा प्रसारणको काम गरिएको ।
  ६. संविधानका मूलभुत बिशेषताहरुको ब्रोसर छपाई गरी गा.वि.स. स्तरमा बितरण थालिएको ।
  ७. जि.वि.स.को webpage तथा Facebook Page मा समेत प्रचार प्रसार सामाग्रि राखिएको ।

पुनश्च: उक्त दिनमा अन्य वरिष्ठ राजनैतिक नेता वा मन्त्रि ज्युको उपस्थिति भएमा प्रमुख अतिथि बनाउने सहमतिमा माननिय सांसद ज्यु लाई उपरोक्तानुसार प्र.अ. बनाइएको ।

Skip to toolbar